Balabolka

Balabolka là một công cụ chuyển văn bản thành giọng nói tự do có chất lượng và tính linh hoạt.

Balabolka cho phép bạn lưu văn bản dưới dạng WAV, MP3, MP4, OGG hoặc WMA. Nó cũng có thể đọc nội dung clipboard và xem văn bản từ các tài liệu được lưu dưới dạng tệp DOC, EPUB, FB2, HTML, ODT, PDF hoặc RTF. Nó sẽ tự động phát hiện bất kỳ giọng nói TTS nào bạn đã cài đặt trên máy tính của mình, và dĩ nhiên, bạn có thể tải thêm nhiều giọng nói, cả miễn phí và trả phí, từ internet.

Balabolka là một công cụ chuyển văn bản thành giọng nói linh hoạt và hoàn toàn miễn phí.

ƯU ĐIỂM:

  • Tùy chọn cấu hình tuyệt vời.
  • Bộ hẹn giờ.
  • Công cụ quản lý tệp.
  • Hỗ trợ một loạt các định dạng tệp.

Tải xuống balabolka: Phiên bản 2.15.0.818.