Thông báo về thể loại trò chơi hoặc phần mềm được thêm vào

Xin chào, Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Hiện giờ, khi bạn tải về phần mềm hoặc trò chơi trong mục Phần mềm và trò chơi, bạn có thể xem các thẻ thể loại liên quan.

Ví dụ, Khi bạn tải một trò chơi bắn súng như To the Dragon Cave, Thể loại của trò chơi là FPS, Bắn súng. Bạn có thể thấy phần thẻ ngay sau phần chuyên mục.

Chuyên mục Games Android, Tất cả Games ThẻTrò chơi FPS, Trò chơi trình đọc màn hình có thể tiếp cận

Và khi bạn bấm vào một thẻ hoặc chuyên mục, Hệ thống sẽ đưa bạn tới thẻ hoặc chuyên mục đó.

Chuyên mục sẽ giúp bạn tìm kiếm thể loại như phần mềm máy tính hay trò chơi điện thoại, Bạn có thể tìm thể loại lớn như phần mềm hoặc games cho hệ điều hành đó. Và thẻ sẽ giúp bạn tìm kiếm một thể loại cụ thể, Như game bắn súng, Game đối kháng và nhiều hơn thế.

Hãy tận hưởng tính năng này của trang web, Nó sẽ giúp bạn tìm được trò chơi hoặc phần mềm phù hợp với bạn.

Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì về tính năng này.

Ngày cập nhật bài viết: Thứ năm, ngày 28 tháng 7 năm 2022

Viết một bình luận