C Cleaner

C Cleaner là gì?

CCleaner là phần mềm giúp người dùng dọn các tệp tin rác trên máy tính, để giải phóng dung lượng bộ nhớ cũng như hạn chế những rủi ro gây hại cho hệ thống máy tính trong quá trình sử dụng.

Chức năng chính của CCleaner là:

  • ●Dò và xóa các tập tin vô ích để giải phóng bộ nhớ.
  • ●Xóa các dữ liệu cá nhân của người dùng, trình duyệt web, các tệp tin mở trong các chương trình khác nhau để máy tính của bạn nhẹ hơn.

Tải.