Team Talk

TeamTalk là một hệ thống hội nghị truyền phần mềm miễn phí cho phép người dùng tham gia vào các hội nghị qua mạng Internet. Người dùng có thể trò chuyện bằng giọng nói qua IP, tập tin phương tiện truyền thông dòng và chia sẻ các ứng dụng máy tính để bàn, ví dụ như PowerPoint hay Internet Explorer.