Lapse1

Dẫn dắt cả một quốc gia đến sự cứu rỗi – hoặc bị hủy diệt – trong một thế giới hậu tận thế sau năm 2075.