The Blind Swordsman

The Blind Swordsman kể câu chuyện về một chiến binh cam chịu. Bị mất đi đôi mắt do một lời nguyền.