GoldWave

GoldWave là trình chỉnh sửa âm thanh kỹ thuật số chuyên nghiệp, được đánh giá cao, biến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn thành một phòng thu trong tầm tay bạn.