TWBlue

TWBlue là một phần mềm khách có thể giúp bạn sử dụng twitter một cách nhanh chóng và rất dễ tiếp cận với trình đọc màn hình.

Undead Assault

Undead Assault là một trò chơi âm thanh dựa trên chế độ Zombies phổ biến trong Call of Duty World at War và loạt game Black Opps.