Microsoft Visual C plus plus và DirectX

DirectX là một API của Microsoft, được phát triển để hỗ trợ các tác vụ phức tạp liên quan đến đa phương tiện. Microsoft Visual C ++ là một nền tảng phần mềm cho phép bạn chạy nội dung được viết bằng ngôn ngữ lập trình C ++.