Breed memorial

Trò chơi này là một trò chơi “mô phỏng nuôi dưỡng” , nuôi dưỡng quái vật như thú cưng.