ScreamingStrike2

Screaming Strike 2 là game âm thanh cho người khiếm thị vui nhộn nhất thế giới từ trước đến nay, nơi bạn đánh bại nhiều loại kẻ thù sẽ đi đến và đánh bạn.