Pitch Black: A Dusklight Story – Episode One

Thế giới của Dusklight ảm đạm nhưng vẫn tràn ngập nhân vật. Thành phố thủ đô cuối cùng còn sót lại của một vùng đất hoang hậu khải huyền nằm trong tầm tay của một nhà thờ đen tối và các tập đoàn chuyên chế. Với sự hỗ trợ của một công cụ Auditory Zoom độc đáo , bạn sẽ khám phá ra những bí ẩn của Dusklight.