Dream Land

Nhân vật của bạn có thể thuộc một trong 8 phe, mỗi phe chuyên về các khả năng khác nhau, cho dù đó là chiến đấu tầm gần hay tầm xa bằng kiếm hoặc cung tên, phép thuật tấn công, tấn công vật lí hoặc triệu hồi vật nuôi để chiến đấu.