Lost in Blindness

Vào vai Alex, một nhà khảo cổ học trẻ tuổi bị mù và đi theo dấu chân của sự biến mất của nền văn minh Maya!