Lost Vault: Idle Retro RPG

Tham gia vào thế giới hỗn hợp của hậu khải huyền và giả tưởng. Xây dựng nhân vật của bạn, thu thập các thiết bị thần thoại và leo lên thứ hạng! Nâng cấp nơi trú ẩn của bạn để giữ an toàn và đột kích những kẻ không chuẩn bị. Khám phá vùng đất hoang và dọn dẹp rải rác khắp các Vault trên thế giới.