Endless Tales

Endless Tales là gì?

Thưởng thức một game nhập vai dựa trên văn bản nhập vai, nơi các hành động và lựa chọn của bạn có thể quyết định tính cách và tương lai của bạn. Chiến đấu với kẻ thù, phát triển kỹ năng của bạn, hoàn thành nhiệm vụ và mua thiết bị mới khi bạn du hành qua Vương quốc Havarus.

Tải.