Lucky Strike

Giới thiệu về Lucky Strike.

Đó là năm 2039. Bạn là nhà phát triển cấp dưới của Superior Robots LLC, một công ty chuyên triển khai robot cho các tình huống khác nhau. Thông thường, công ty của bạn chuyên triển khai các loại rô bốt thông thường: rô bốt vệ sinh, rô bốt dịch vụ cho người mù và những người có nhu cầu đặc biệt khác, v.v. Nhưng John Doe, Giám đốc điều hành, gần đây đã có một ý tưởng tuyệt vời (hoặc có thể không phải vậy) để bắt đầu tạo ra rô bốt cho quân đội, và họ thuê bạn và các học viên cơ sở khác để mã hóa lõi đồng cảm của rô bốt.

Các robot đang đuổi bạn! Bạn phải bảo vệ nhà máy robot nhưng hãy cẩn thận, trò chơi này là không thể thắng. điểm cao nhất của bạn là bao nhiêu? Cứ chơi bao giờ chết thì thôi.

Tải về.